Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Płatności

Bezpłatne godziny pobytu w przedszkolu:

– dla dzieci z roczników 2016, 2017, 2018 – 5 bezpłatnych godzin dziennie,  naliczanych od chwili przyjścia dziecka do przedszkola

– dla dzieci z roczników 2015 – bezpłatny pobyt- w związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

 • Koszt płatnych godzin ( po przekroczeniu godzin bezpłatnych, z wyjątkiem dzieci z rocznika 2015 )  – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Koszt posiłków

 • Jeśli dziecka nie będzie w przedszkolu – odwołujemy posiłki . Można odwołać je osobiście poprzez wpis do stosownego zeszytu w sekretariacie, lub wiadomością tekstową sms wysłaną na numer przedszkola 501 669 971

Jeśli Państwo zgłoszą nieobecność dziecka do godziny 15:00 poprzedniego dnia roboczego – Przedszkole odwoła wszystkie posiłki dla dziecka.

Jeśli Państwo zgłoszą nieobecność dziecka po godzinie 15:00 poprzedniego dnia roboczego, ale do godziny 8:00 w dniu nieobecności – Przedszkole odwołuje obiad, podwieczorek (Państwo pokrywacie koszt I śniadania + II śniadania – 8,00 zł; w przypadku diety-  9,00 zł)

Jeśli Państwo zgłoszą nieobecność dziecka po godzinie 8 w dniu nieobecności – Przedszkole nie odwołuje zamówionych posiłków i Państwo ponoszą koszt pełnego pakietu.

 • Godziny otwarcia sekretariatu – 8:30-16:00
 • Numer telefonu – 501 669 971
 • System płatności – naliczenia z dołu, faktura przesyłana drogą elektroniczną
 • Nieobecności – powyżej 30 dni kalendarzowych wymagają usprawiedliwienia. W przypadku dzieci 5-6 letnich realizujących roczne przygotowanie przedszkolne, usprawiedliwienia wymagają nieobecności przekraczające 50% zajęć w miesiącu
 • Choroby zakaźne – prosimy o zgłoszenie do sekretariatu lub do nauczyciela prowadzącego grupę każdorazowo, w chwili wystąpienia
 • Płatność – do 15-go dnia danego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany na fakturze
 • Rozwiązanie umowy – z miesięcznym okresem wypowiedzeniem, za porozumieniem stron w indywidualnych przypadkach
 • Aktualizowanie danych – pisemnie

OGÓLNOPOLSKI OPERATOR OŚWIATY informuje, że od 01 września 2013 r. na podstawie zmiany ustawy o systemie oświaty opłata ponad bezpłatne godziny, za każdą godzinę wynosiła będzie 1 zł. Zmianie ulega również stawka za wyżywienie. Obowiązujące ceny: Pakiet I- 8,00 zł; dieta 9,00 zł , Pakiet II- 15,00 zł; dieta 18,00 zł, Pakiet III- 15,50 zł, dieta 19,50 zł.